top of page

Waarom een Stichting Vrienden van het PSO?

Het Philips Symfonie Orkest treedt een aantal malen per jaar op in de beste concertzalen van ons land, vaak met toonaangevende solisten, en daar hangt een prijskaartje aan. Niet alle kosten van het orkest worden gedekt door (particuliere) subsidies en contributies van de orkestleden. Daarom is in 1986 de Stichting Vrienden van het Philips Symfonie Orkest opgericht. Door Vriend van het PSO te worden kunt u uw waardering voor het PSO omzetten in concrete financiële steun. Daarbij helpt u ook mee aan een goed gevulde zaal wat een extra beloning is voor de musici op het podium.

 

 

 

 

Welkom bij de Stichting Vrienden van het Philips Symfonie Orkest

Wat zijn de voordelen voor Vrienden?

  • In ruil voor uw financiële bijdrage ontvangt u minimaal 2 gratis toegangskaarten, afhankelijk van uw jaarlijkse bijdrage*.

  • ‘Vrienden’ krijgen de beste plaatsen in de zaal

  • ‘Vrienden’ ontvangen in het voor- en najaar een aankondiging van het concert met achtergronden van het programma en een inschrijfformulier voor het bestellen van plaatsbewijzen

  • ‘Vrienden’ krijgen de bestelde plaatsbewijzen kosteloos toegezonden

  • ‘Vrienden’ worden op de hoogte gehouden van andere concerten en activiteiten van het orkest.

  • Het besloten familieconcert in TU/e is opengesteld en gratis voor 'Vrienden'

  • Gratis bijwonen van de jaarlijkse kamermuziekavond

  • Bijwonen van een openbare repetitie

* De jaarlijkse bijdrage voor 2024 is als volgt:

Vanaf € 42,50 heeft u recht op 2 kaarten

Vanaf € 80,00 heeft u recht op 4 kaarten

Vanaf € 120,00 heeft u recht op 6 kaarten.

U kunt zelf kiezen hoe u deze kaarten verdeelt over het voorjaars- en het najaarsconcert.

 

Natuurlijk mag u ook meer betalen, iedere bijdrage is welkom. Hiermee drukt u uw appreciatie voor het PSO uit. Meerdere oud-orkestleden en andere sympathisanten hebben deze weg van concrete financiële steun ontdekt. En dat wordt door het orkest bijzonder gewaardeerd!

 

Extra kaarten bestellen kan natuurlijk ook, via het inschrijfformulier voor dat concert. De prijs per extra kaart wordt u per concertaankondiging meegedeeld. Bestelling geschiedt via overboeking van het verschuldigde bedrag aan de penningmeester onder vermelding van het aantal extra kaarten en de concertdatum.

Privacy statement Stichting Vrienden van het PSO

Carol Bosman                        Willem van der Boom            Marjolein Alberga

(voorzitter)                                 (penningmeester)                   (secretaris) 

Wat moet u doen om Vriend te worden?

Neem contact op met de secretaris van de stichting:

Marjolein Alberga

Stichting Vrienden van het Philips Symfonie Orkest

Brabis 18

5641 JV Eindhoven

Mail: vrienden@philipssymfonieorkest.nl

bottom of page